SLUŽBY

V rámci získávání veřejně dostupných informací nabízíme ZDARMA tyto služby:

 

INFORMACE O SUBJEKTU


– získání všech dostupných relevantních internetových informací o zadaném subjektu

– sepsání podrobné informační zprávy a přílohy s čísly (shrnutí účetních výkazů) a seznamem významných milníků

– výpis všech veřejně projednávaných kauz a mediálního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBSAHU


– získání všech volně dostupných informací o daném tématu

– sepsání přehledu všech základních údajů

– rozsáhlá zpráva o dané problematice, zainteresované podnikatelské skupiny,